Bunda jau Rotušė

30 metų Rotušėje dirbantis fotografas Viktoras Vėberis ryžtingai žiūri į ateitį. Nežiūrint to, kad šiais laikais fotografuoja beveik visi – dideli ir maži, profesionalaus fotografo darbo vis vien nepralenksi. Greta įprastinių paslaugų Vėberio firma pradeda siūlyti ir suvenyrus. Jaunavedžiai ir Rotušės svečiai ant Vėberio priekalo gali nusikalti sau suvenyrinę monetą, net trijų rūšių: Bičiulystės, Stiprybės ir Laimės – su Rotušės atvaizdu averso pusėje.

Suvenyrai maži, tačiau jų reikšmė didžiulė.

Miesto savivaldybė gavo dailininko Augusto Ramono priešprojektinę studiją apie galimybes įrengti Rotušėje istorinę ekspoziją išsaugant dabartines funkcijas. Studija numato ekspozicijos išdėstymą dviejuose aukštuose ir informacinio/suvenyrinio kiosko įrengimą Rotušės prieangyje. Taip bus galima nors simboliškai “įleisti žmones“ į Rotušę, kol vyks parengiamieji darbai viso pastato viduje. O kada jie prasidės nežino niekas, nes jokių pinigų greitai nebus – nebent iš Vaško krosnies aukų.

Pričiuptas ne darbo vietoje

Rotušės aikštės dailininkas ne visuomet budi prie Kauno Rotušės.

– Pailsėjau nuo krepšinio, žiniasklaidos ir politikos……………………….

Labdara Rotušėje

Gruodžio 27 dieną Kauno miesto rotušėje vyks dvidešimtasis Kalėdinis labdaros vakaras. Šiais metais surinktas labdaros lėšas skirs Kauno II klinikinės ligoninės Vaikų pulmonologijos skyriuje sunkiausią tuberkuliozės formą besigydantiems ir specialių poreikių turintiems vaikams, taip pat cukriniu diabetu sergančiųjų bendrijai „Likimas“ , Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui ir padovanoti klausos aparatus ir jų priedus keturiolikai vaikučių, turinčių klausos sutrikimų. 2008 metais buvo paaukota 130 000 litų.
Kviečiama paremti kilnią labdaros vakaro idėją pervedant aukas į specialią Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą AB DnB NORD banke, sąskaitos Nr. LT594010042500388593, banko kodas 40100.

Skiedalai apie Rotušės funkcijas

Kauno diena 2004-02-23 kelia davatkiškas abejones dėl Rotušės paskirties. Ar čia gražu baliavot? Ką tokius čia galima įleisti? Visas straipsnis čia

Gražu pažiūrėt kaip šis reikalas tvarkomas Taline.

Retas kuris miestas turi senovinę rotušę, nebevykdančią magistrato funkcijų. Dėl kultūrinių, istorinių ir architektūrinių aplinkybių Taline tokio pastato veikla sutvarkyta geriausiai, tarp visų tyrinėtų buvusių pasaulio rotušių.

Sveiki, Rotušiečiai!

Rotušės vėtrungė iškelta 1774 metais ant restauruoto bokšto.

Kauno_vetrunge3_px600

Rotušė pradėta statyti 1542-07-28. Pirmoji rotušė buvo gotikinė, vienaaukštė, be bokšto, netinkuotais fasadais.

1771–1780 m. karaliaus Stanislovo Augusto lėšomis pagal architekto Jono Matekerio projektą rotušė rekonstruota: pastatas paaukštintas, išmūryti nauji karnizai, gotikinis bokštas iš išorės suskaidytas į penkis tarpsnius ir užstatytas šeštasis, perplanuotas vidus. Vėtrungėje įrašyta: „Bokštas restauruotas miesto lėšomis 1774 metais“.

1824 m. įkurta stačiatikių cerkvė, vėliau šaudmenų sandėlys. 1836-1838 m. rekonstrukcija – caro laikinoji rezidencija – archit. Karolis Podčašinskis. 1863 m. rugpjūčio 5 dieną į Kauną atvyko „korikas“ gubernatorius Mikalojus Muravjovas ir apsigyveno rotušėje.

1865-1869 m. įkurtas rusų teatras. 1869 m. rotušė vėl naudojama miesto savivaldybės reikalams. 1850-1884 m. rotušės bokšte įrengiamas Kauno ugniagesių stebėjimo punktas, o apie rotušę pristatoma medinių pastatų ugniagesių inventoriui bei arkliams laikyti.

1824 m. buvusioje rotušėje įkurta stačiatikių cerkvė, vėliau – artilerijos šaudmenų sandėlis. 1838 m. rotušė pritaikyta caro laikinai rezidencijai. Tada pastatas šalia gotikos ir baroko įgavo klasicizmo bruožų.

1850 m. bokšte įrengtas ugniagesių stebėjimo punktas, 1865–1869 m. rotušėje veikė teatras, 1869–1944 m. – Kauno miesto savivaldybė, po Antrojo pasaulinio karo – Centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas. 1951–1960 m. atiduota Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetui.

1967 m. gegužės mėn. pristatytas projektas Rotušės restauravimui ir pritaikymui Santuokų rūmams. 1969 m. pastatas restauruotas pagal architekto Žibarto Simanavičiaus projektą. Ažuolinių baldų projektą sukūrė architektas Henrikas Raugalas. Nuo 1974 m. pirmojo ir antrojo aukštų patalpos pritaikytos Santuokų rūmams, o pastato rūsiai – Keramikos muziejui.

Kauno restauratorių dirbtuvėms 1969-1980 m. vadovavęs docentas Rimantas Šermukšnis išleido albumą “Palikę pėdsakus. Prisiminimai apie Kauno restauratorius”. Ištraukos apie restauratorių nuotykius publikuotos Čia.

Paskutinį kartą Rotušė restauruota 2005 m.