Ką veikia Rotušės aikštės dailininkas?

Ištrauka iš Rotušės aikštės draugijos biuletenio Nr. 2:

Pagal pavadinimą, tartum, Rotušės aikštės dalininkas turėtų stovėti Rotušės aikštės viduryje ir piešti praeivių portretus ar bent jau paukštelius. Pasirodo, dailininkas nors ir karštai svajoja apie tokią veiklą, tačiau užsiima kuo kitu:

1. Kuria Rotušės atvėrimo visuomenei projektą (įteiktas savivaldybei), kuris numato muziejinės ekspozicijos įrengimo galimybes išsaugant esamas Rotušės funkcijas .

2. Kuria Rotušės aikštės plano, transporto srautų, bei infrastruktūros pakeitimų projektą.

3. Kuria nuo seniausių laikų Kauną lankiusių karalių vaizdines istorijas, siekdamas patvirtinti, kad Kauno istorija skaičiuotina ne nuo tarpukario.

4. Kuria meninį (retro) Kauno senamiesčio žemėlapį nuo Santakos iki Birštono gatvės, gavęs šiam tikslui tikslinę stipendiją duotą savivaldybės ir atimtą turto prievartavimą vykdančio antstolio.

5. Kuria Rotušės aikštės draugijos įvaizdį: metraštį-biuletenį (1 ir 2 Nr.) bei interneto svetainę, t.y. kuria šios draugijos tekstus ir vizualinius atributus.

6. Kuria suvenyrus Kaunui ir Rotušei.

Vienžo, Kūrikas kažkoks!

taip pat,

7.  Apsirengęs senoviniu kostiumu garsina Draugiją miesto renginiuose (žongliruoja savo sukurta Draugijos vėliava Rotušės aikštėje arba dalyvauja ceremonijose Rotušės viduje)

8. Dalyvauja dailės parodose pateikdamas tokius kūrinius, kad net LRKM specialistai nesupranta – kur čia meno objektas (t.y. neranda kur dienraščio žurnalisto požiūriu yra naujiena, arba kur yra tas spjūvis į mistinių miesčionių stereotipus ar bent į amžinąsias vertybes, arba kur dar labiau išplečiami LSD/LDS išdarkytos sąmonės horizontai).

P.S. Aukščiau minėtą veiklą dailininkas vykdo nemokamai, savo lėšomis, be atlyginimo – bo bodisi piniginiais ženklais, ypač 100 Lt banknotais. 😦 Be to, atlyginimo dydis dažniausiai žemina jo orumą):

Rotušės aikštės draugijos kronika. Biuletenis Nr. 1

Rotušės aikštės dailininkas Augustas Ramonas pagamino Draugijos biuletenį (piešė ir rašė).

Kroniką skaityti čia: RADbiuletenis5

Įsteigta Rotušės aikštės draugija

2009.11.27 įsteigta Rotušės aikštės draugija. 20 Senamiesčio verslininkų ir kultūrininkų miesto ceremonimeistro pakviesti susirinko Rotušėje ir sutarė gaivinti senamiesčio istoriją bei estetiką. Pasirašę steigimo aktą Draugija vėliava nešini apėjo Rotušę ir atidengė atnaujintą XV amžiaus vaško lydymo krosnies ekspoziciją. Naujos ventiliuojamos stiklo konstrukcijos gamybą lėšomis rėmė Algirdas Mažeika, „Bernelių“ restoranų savininkas.

Rotušės aikštės dailininkas Augustas Ramonas sukūrė draugijos emblemą ir vėliavą.

Žiemos sezonui pasirinkta balta spalva, o pavasarį ketinama iškelti šviesiai žalią.

Rotušės aikštės dailininko kūrinių paroda

Šiandien pristatyti Rotušės aikštės dailininko vykdomą projektą „Rotušės aikštės istorija ir estetika“ dar žymiai per anksti. Tačiau, naudojantis seniau sutartomis parodinio ploto Lietuvos architektų sąjungos parodų salėje (Vilniaus g. 22, Kaunas) galimybėmis, keli pasiūlymai Kauno senamiesčiui rodomi jau šiandien.

paroda_poster_px460

 

 

Dailės patrulis

Rotušės aikštės dailininkas pasigamino tarnybinę aprangą ir patruliuoja Rotušės aikštėje bei Vilniaus gatvėje 1-2 kartus per dieną.

RotusesAikstesDailininkas_px460

Šiais susvetimėjimo laikais džiugina galimybė identifikuoti asmenį pagal žymes jo aprangoje. Galėtų ženklintis ne tik policininkai, stambių įmonių samdiniai (kurjeriai, valytojai) ir miesto vadovai (naudojantys regalijas šventinėmis progomis), tačiau ir kiti vietinių bendruomenių aktyvistai – aikščių ir gatvių muzikantai, poetai, gaisrininkai, kompiuterininkai, inžinieriai ir t.t ir t.t.

Taip susidarytų geresnės prielaidos elektrikui susipažinti su savo gatvės poetu, advokatui su santechniku, policininkui su dailininku ir pan. Vietinių bendruomenių komunikacijos kokybė pagerėtų.

Pirmoji pergalė – Perkūno naudai

Iš baltų panteono ir lietuvių vardyno pašalintas Perkūnas – sugrąžintas!  Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba pripažino, kad Rotušės aikštės dailininko Augusto Ramono nepasitenkinimas vyriausio lietuvių dievo Perkūno vardo vertimais į griausmą, griaudėjimą, audrodievį arba keltų dievą Taranį – yra pagrįstas. Tikriniai vardai, skirtingai nei daro Turizmo informacijos centrai (TIC’ai), į užsienio kalbas neverčiami.

Dailininko reikalavimas atstatyti Perkūną vardyne ir dievų bendrijoje, kaip teigė Kauno valstybinės kalbos kontrolės tarnybos vedėja Vida Jurkienė, bus įgyvendintas artimiausiu metu. TIC’ai įspėti nebespausdinti bukletų su išverstu arba pakeistu Perkūno vardu, o Rotušės aikštėje stovinti rodyklė bus atnaujinta per porą savaičių – vėliausiai iki Kalėdų (š.m.). Skaityti toliau

Apie projektą informuota seniūnija

Vietinė seniūnija yra vienas pamatinių partnerių vykdant pilietines iniciatyvas gerinti savo gyvenamąją aplinką, – mano Rotušės aikštės, Vilniaus ir Aleksoto gatvių dailininkas. Seniūnijos link tokias iniciatyvas orientuoti dailininkui patarė ir Kauno miesto savivaldybės Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo komitetas,  pritaręs šiam Istorijos ir estetikos gaivinimo projektui.

Kuo seniūnija galėtų padėti dailininkui, kad šis geriau padėtų visuomenei – nustatyti nelengva. Bendrai apie seniūnijų ir konkrečiai apie Kauno senamiestį bei centrą apimančios Centro seniūnijos veiklą internete informacijos nėra.

Lyjant niūriam rudens lietui, tą patį penktadienį, kuomet spaudoje pasirodė samprotavimai apie poreikį mažinti seniūnijų skaičių – nes 11 seniūnijų Kaunui esą per daug, visiškai priešingai manantis dailininkas įžengė pro Centro seniūnijos duris. Skaityti toliau

Apie projektą informuota LDS

2009.10.08 Rotušės aikštėje esančio Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys maloniai suteikė audienciją Rotušės aikštės dailininkui A. Ramonui ir susipažino su šiuo projektu bei tolimesnėmis jo gairėmis. Skaityti toliau