Ką veikia Rotušės aikštės dailininkas?

Ištrauka iš Rotušės aikštės draugijos biuletenio Nr. 2:

Pagal pavadinimą, tartum, Rotušės aikštės dalininkas turėtų stovėti Rotušės aikštės viduryje ir piešti praeivių portretus ar bent jau paukštelius. Pasirodo, dailininkas nors ir karštai svajoja apie tokią veiklą, tačiau užsiima kuo kitu:

1. Kuria Rotušės atvėrimo visuomenei projektą (įteiktas savivaldybei), kuris numato muziejinės ekspozicijos įrengimo galimybes išsaugant esamas Rotušės funkcijas .

2. Kuria Rotušės aikštės plano, transporto srautų, bei infrastruktūros pakeitimų projektą.

3. Kuria nuo seniausių laikų Kauną lankiusių karalių vaizdines istorijas, siekdamas patvirtinti, kad Kauno istorija skaičiuotina ne nuo tarpukario.

4. Kuria meninį (retro) Kauno senamiesčio žemėlapį nuo Santakos iki Birštono gatvės, gavęs šiam tikslui tikslinę stipendiją duotą savivaldybės ir atimtą turto prievartavimą vykdančio antstolio.

5. Kuria Rotušės aikštės draugijos įvaizdį: metraštį-biuletenį (1 ir 2 Nr.) bei interneto svetainę, t.y. kuria šios draugijos tekstus ir vizualinius atributus.

6. Kuria suvenyrus Kaunui ir Rotušei.

Vienžo, Kūrikas kažkoks!

taip pat,

7.  Apsirengęs senoviniu kostiumu garsina Draugiją miesto renginiuose (žongliruoja savo sukurta Draugijos vėliava Rotušės aikštėje arba dalyvauja ceremonijose Rotušės viduje)

8. Dalyvauja dailės parodose pateikdamas tokius kūrinius, kad net LRKM specialistai nesupranta – kur čia meno objektas (t.y. neranda kur dienraščio žurnalisto požiūriu yra naujiena, arba kur yra tas spjūvis į mistinių miesčionių stereotipus ar bent į amžinąsias vertybes, arba kur dar labiau išplečiami LSD/LDS išdarkytos sąmonės horizontai).

P.S. Aukščiau minėtą veiklą dailininkas vykdo nemokamai, savo lėšomis, be atlyginimo – bo bodisi piniginiais ženklais, ypač 100 Lt banknotais. 😦 Be to, atlyginimo dydis dažniausiai žemina jo orumą):

Bunda jau Rotušė

30 metų Rotušėje dirbantis fotografas Viktoras Vėberis ryžtingai žiūri į ateitį. Nežiūrint to, kad šiais laikais fotografuoja beveik visi – dideli ir maži, profesionalaus fotografo darbo vis vien nepralenksi. Greta įprastinių paslaugų Vėberio firma pradeda siūlyti ir suvenyrus. Jaunavedžiai ir Rotušės svečiai ant Vėberio priekalo gali nusikalti sau suvenyrinę monetą, net trijų rūšių: Bičiulystės, Stiprybės ir Laimės – su Rotušės atvaizdu averso pusėje.

Suvenyrai maži, tačiau jų reikšmė didžiulė.

Miesto savivaldybė gavo dailininko Augusto Ramono priešprojektinę studiją apie galimybes įrengti Rotušėje istorinę ekspoziją išsaugant dabartines funkcijas. Studija numato ekspozicijos išdėstymą dviejuose aukštuose ir informacinio/suvenyrinio kiosko įrengimą Rotušės prieangyje. Taip bus galima nors simboliškai “įleisti žmones“ į Rotušę, kol vyks parengiamieji darbai viso pastato viduje. O kada jie prasidės nežino niekas, nes jokių pinigų greitai nebus – nebent iš Vaško krosnies aukų.

Rotušės aikštės draugijos kronika. Biuletenis Nr. 1

Rotušės aikštės dailininkas Augustas Ramonas pagamino Draugijos biuletenį (piešė ir rašė).

Kroniką skaityti čia: RADbiuletenis5

Didkaimis?

Pradžiugino „Kauno diena“ 2010 m. vasario 22 dieną: Kaunas turistams – apleistas kaimiškas didmiestis Tradiciškai tiesa sakoma vaikų, juokdarių ir pamišėlių lūpomis. Sveikinu „Kauno dienos“ plunksnuočius suradus (naują/seną) genialų būdą pasakyti teisybę – užsieniečių žodžiais. Kauno gidai cituoja miesto svečių atsiliepimus ir pasako ko negalėtų (nedrįstų) pasakyti kauniečiai.  Pasimėgauti tekstu galima čia:

Į Kauną pirmą kartą atvykęs svečias objektyviai įvertina, kaip atrodo miestas. Jis neturi išankstinio nusistatymo, kuo privalu grožėtis, nebijo išrėžti, kas bado akis.

Pričiuptas ne darbo vietoje

Rotušės aikštės dailininkas ne visuomet budi prie Kauno Rotušės.

– Pailsėjau nuo krepšinio, žiniasklaidos ir politikos……………………….

Atrasti svarbūs Rotušės aikštės projektai

1973 metais (klestėjimo laikais) buvo atlikta daugybė Kauno senamiesčio restauravimo ir atkūrimo darbų: restauruota Rotušė ir įkurti Santuokų rūmai, restauruotas Senasis paštas, Gildija, Medžiotojų užeiga ir t.t. ir t.t.. Pora namų Vilniaus gatvėje  (10 ir 21) iki šiol nepanaudoti.

Rotušės aikštės dailininkas pas gimines rūsyje rado savo dėdės – architekto Henriko Raugalo (1938-2002) XX a. 7 dešimtmečio brėžinius ir piešinius: Rotušės, Pašto, Archikatedros, Gildijos ir kitus projektus.

Piešiniai Rotušėje

Gruodžio 27 dieną gausiai susirinko Kauno geruomenė į dvidešimtąjį Kęstučio Ignatavičiaus organizuotą Labdaros vakarą. Labdaros gauta 100 000 litų, o dailės aukcionas davė dar 18 000 litų. M. Petruškevičiaus frakas buvo tarsi lietas plienas, o štai Rotušės aiktės dailininkas buvo apsirengęs 18 amžiaus Batuoto katino kostiumu ir piešė piešinėlius:

Žvalusis Vytenis Pauliukaitis buvo visai nepanašus į tą ligotą senelį iš šokių televizijos ir šauniai vedė neapsakomai ilgą dailės kūrinėlių aukcioną. Dykai suneštų paveikslėlių repertuaras buvo skurdus, mat kažkam dingtelėjo nepasiturinčius menininkus taip pat paversti mecenatais prilyginant juos stambiems verslininkams bei asignavimų valdytojams. Įvairūs bagočiai dažnai apeliuoja į menininkų garbės troškimą ir, pavaišinę tuos svajoklius kava, palieka juos basus.

Liudas Mikalauskas dainuoja ir šoka natūroje taip pat geriau nei TV šoko su Sausgalviene. Rotušės aikštės dailininkas net nepradėjo piešti, užburtas skrajojančios poros piruetų magijos.

Labdara Rotušėje

Gruodžio 27 dieną Kauno miesto rotušėje vyks dvidešimtasis Kalėdinis labdaros vakaras. Šiais metais surinktas labdaros lėšas skirs Kauno II klinikinės ligoninės Vaikų pulmonologijos skyriuje sunkiausią tuberkuliozės formą besigydantiems ir specialių poreikių turintiems vaikams, taip pat cukriniu diabetu sergančiųjų bendrijai „Likimas“ , Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui ir padovanoti klausos aparatus ir jų priedus keturiolikai vaikučių, turinčių klausos sutrikimų. 2008 metais buvo paaukota 130 000 litų.
Kviečiama paremti kilnią labdaros vakaro idėją pervedant aukas į specialią Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą AB DnB NORD banke, sąskaitos Nr. LT594010042500388593, banko kodas 40100.

Kintsugi kertiniam Rotušės akmeniui

Nemaloniai nustebo amerikiečiai apsilankę savo didžiausio muziejaus – Smitsonian instituto Freer meno galerijos japonų keramikos parodoje. Kas gali būti labiau svetima jų vienkartinės taros ir „take-away“ kultūrai? XV-XVI amžiuje Japonijoje pagaminti arbatos puodeliai per šimtmečiais ilgą garbingo naudojimo laikotarpį ne kartą dužo ir ne kartą buvo suklijuoti. Japonai puodelių klijavimo meną pavadino „Kintsugi“.

Indai buvo restauruojami naudojant auksą, laką ir metalines kabes, duženų tarpai paliekami matomais. Vėlesniais laikais indai netgi buvo daužomi specialiai – suklijuotas indas meno mylėtojams (be šios savybės ir praktinių gebėjimų  3000 metų nepriimdavo į valdišką darbą nei Japonijoje, nei Kinijoje) atrodė žymiai vertingesnis.

Taigi, apie ką aš čia?

Kertinis Rotušės akmuo.

Rotušės aikštės dailininkas rezga nelegalios šio akmens restauracijos planą. Teisinių pagrindų ir lėšų tokiai operacijai nėra ir neatsiras, taigi, užsnūdus tvarkos ir paveldo sargams, kauniečiai greičiausiai bus nustebinti kurį nors rytą . Maloniai ar nemaloniai?

P.S.  Nepainioti su pamatiniu Rotušės akmeniu, kuris yra matomas rūsyje ir yra paslėgęs tauraus metalo pinigą. Dabartinė vieta nuorūkoms kišti kertiniu akmeniu vadintina šių priežasčių:  a) yra pastato fasadinio įėjimo kairiajame kampe- kertėje; b) yra simbolis, kurio poveikį ties Kaunu esančios Pasaulės ateičiai paaiškins kurią dieną užlipęs ant bačkos tribūnas.

Laisvės alėja kontraatakuoja

Užjutusi, kad miesto veido statuso neteko visiems laikams,  Alėja smogia Senamiesčiui iš pasalų, neva nesusipratusių komunalininkų rankomis.