Ką veikia Rotušės aikštės dailininkas?

Ištrauka iš Rotušės aikštės draugijos biuletenio Nr. 2:

Pagal pavadinimą, tartum, Rotušės aikštės dalininkas turėtų stovėti Rotušės aikštės viduryje ir piešti praeivių portretus ar bent jau paukštelius. Pasirodo, dailininkas nors ir karštai svajoja apie tokią veiklą, tačiau užsiima kuo kitu:

1. Kuria Rotušės atvėrimo visuomenei projektą (įteiktas savivaldybei), kuris numato muziejinės ekspozicijos įrengimo galimybes išsaugant esamas Rotušės funkcijas .

2. Kuria Rotušės aikštės plano, transporto srautų, bei infrastruktūros pakeitimų projektą.

3. Kuria nuo seniausių laikų Kauną lankiusių karalių vaizdines istorijas, siekdamas patvirtinti, kad Kauno istorija skaičiuotina ne nuo tarpukario.

4. Kuria meninį (retro) Kauno senamiesčio žemėlapį nuo Santakos iki Birštono gatvės, gavęs šiam tikslui tikslinę stipendiją duotą savivaldybės ir atimtą turto prievartavimą vykdančio antstolio.

5. Kuria Rotušės aikštės draugijos įvaizdį: metraštį-biuletenį (1 ir 2 Nr.) bei interneto svetainę, t.y. kuria šios draugijos tekstus ir vizualinius atributus.

6. Kuria suvenyrus Kaunui ir Rotušei.

Vienžo, Kūrikas kažkoks!

taip pat,

7.  Apsirengęs senoviniu kostiumu garsina Draugiją miesto renginiuose (žongliruoja savo sukurta Draugijos vėliava Rotušės aikštėje arba dalyvauja ceremonijose Rotušės viduje)

8. Dalyvauja dailės parodose pateikdamas tokius kūrinius, kad net LRKM specialistai nesupranta – kur čia meno objektas (t.y. neranda kur dienraščio žurnalisto požiūriu yra naujiena, arba kur yra tas spjūvis į mistinių miesčionių stereotipus ar bent į amžinąsias vertybes, arba kur dar labiau išplečiami LSD/LDS išdarkytos sąmonės horizontai).

P.S. Aukščiau minėtą veiklą dailininkas vykdo nemokamai, savo lėšomis, be atlyginimo – bo bodisi piniginiais ženklais, ypač 100 Lt banknotais. 😦 Be to, atlyginimo dydis dažniausiai žemina jo orumą):

Bunda jau Rotušė

30 metų Rotušėje dirbantis fotografas Viktoras Vėberis ryžtingai žiūri į ateitį. Nežiūrint to, kad šiais laikais fotografuoja beveik visi – dideli ir maži, profesionalaus fotografo darbo vis vien nepralenksi. Greta įprastinių paslaugų Vėberio firma pradeda siūlyti ir suvenyrus. Jaunavedžiai ir Rotušės svečiai ant Vėberio priekalo gali nusikalti sau suvenyrinę monetą, net trijų rūšių: Bičiulystės, Stiprybės ir Laimės – su Rotušės atvaizdu averso pusėje.

Suvenyrai maži, tačiau jų reikšmė didžiulė.

Miesto savivaldybė gavo dailininko Augusto Ramono priešprojektinę studiją apie galimybes įrengti Rotušėje istorinę ekspoziją išsaugant dabartines funkcijas. Studija numato ekspozicijos išdėstymą dviejuose aukštuose ir informacinio/suvenyrinio kiosko įrengimą Rotušės prieangyje. Taip bus galima nors simboliškai “įleisti žmones“ į Rotušę, kol vyks parengiamieji darbai viso pastato viduje. O kada jie prasidės nežino niekas, nes jokių pinigų greitai nebus – nebent iš Vaško krosnies aukų.

Rotušės aikštės draugijos kronika. Biuletenis Nr. 1

Rotušės aikštės dailininkas Augustas Ramonas pagamino Draugijos biuletenį (piešė ir rašė).

Kroniką skaityti čia: RADbiuletenis5

Didkaimis?

Pradžiugino „Kauno diena“ 2010 m. vasario 22 dieną: Kaunas turistams – apleistas kaimiškas didmiestis Tradiciškai tiesa sakoma vaikų, juokdarių ir pamišėlių lūpomis. Sveikinu „Kauno dienos“ plunksnuočius suradus (naują/seną) genialų būdą pasakyti teisybę – užsieniečių žodžiais. Kauno gidai cituoja miesto svečių atsiliepimus ir pasako ko negalėtų (nedrįstų) pasakyti kauniečiai.  Pasimėgauti tekstu galima čia:

Į Kauną pirmą kartą atvykęs svečias objektyviai įvertina, kaip atrodo miestas. Jis neturi išankstinio nusistatymo, kuo privalu grožėtis, nebijo išrėžti, kas bado akis.

Pričiuptas ne darbo vietoje

Rotušės aikštės dailininkas ne visuomet budi prie Kauno Rotušės.

– Pailsėjau nuo krepšinio, žiniasklaidos ir politikos……………………….

Atrasti svarbūs Rotušės aikštės projektai

1973 metais (klestėjimo laikais) buvo atlikta daugybė Kauno senamiesčio restauravimo ir atkūrimo darbų: restauruota Rotušė ir įkurti Santuokų rūmai, restauruotas Senasis paštas, Gildija, Medžiotojų užeiga ir t.t. ir t.t.. Pora namų Vilniaus gatvėje  (10 ir 21) iki šiol nepanaudoti.

Rotušės aikštės dailininkas pas gimines rūsyje rado savo dėdės – architekto Henriko Raugalo (1938-2002) XX a. 7 dešimtmečio brėžinius ir piešinius: Rotušės, Pašto, Archikatedros, Gildijos ir kitus projektus.

Piešiniai Rotušėje

Gruodžio 27 dieną gausiai susirinko Kauno geruomenė į dvidešimtąjį Kęstučio Ignatavičiaus organizuotą Labdaros vakarą. Labdaros gauta 100 000 litų, o dailės aukcionas davė dar 18 000 litų. M. Petruškevičiaus frakas buvo tarsi lietas plienas, o štai Rotušės aiktės dailininkas buvo apsirengęs 18 amžiaus Batuoto katino kostiumu ir piešė piešinėlius:

Žvalusis Vytenis Pauliukaitis buvo visai nepanašus į tą ligotą senelį iš šokių televizijos ir šauniai vedė neapsakomai ilgą dailės kūrinėlių aukcioną. Dykai suneštų paveikslėlių repertuaras buvo skurdus, mat kažkam dingtelėjo nepasiturinčius menininkus taip pat paversti mecenatais prilyginant juos stambiems verslininkams bei asignavimų valdytojams. Įvairūs bagočiai dažnai apeliuoja į menininkų garbės troškimą ir, pavaišinę tuos svajoklius kava, palieka juos basus.

Liudas Mikalauskas dainuoja ir šoka natūroje taip pat geriau nei TV šoko su Sausgalviene. Rotušės aikštės dailininkas net nepradėjo piešti, užburtas skrajojančios poros piruetų magijos.